Техникийн өрөөний төмөр хаалга нэмэлт решотк буяу салхивчтай. Энгийн цоожоор тоноглогдсон
Техникийн өрөөний төмөр хаалга нэмэлт решотк буяу салхивчтай. Энгийн цоожоор тоноглогдсон

техникийн өрөө, ЦТП ,КТП болон агуулахад зориулан хийгдсэн листэн хаалга.
Энгийн цоожоор тоноглогдсон, хүссэн өнгөөр захиалах боломжтой бөгөөд хаалганы хавтсан дээр тусгай салхивч буяу решотк суурьлуулж өгснөөр агаар сэлгэлт чөлөөтэй нэвтрэх болмжыг олгож байна.

1,058,250 ₮
Үлдэгдэл:
Тоо хэмжээ: